Fasadbild

Tallvillan inrymmer sex lägenheter i varierande storlekar. Dessa hyrs ut på helg- och veckobasis. Lägenheterna kommer att hyras ut via Kåbdalis Skidliftar, www.kabdalis.com

Följ vårt konto på Instagram. Där kan ni se mer om Tallvillan, vad som händer i Kåbdalis och lite annat!

Kåbdalis under vintern är en självklarhet. Men även under sommar och höst är det väl värt ett besökt.

Till toppen

© Copyright Tallvillan AB 2020